ஓம் ஸ்ரீ நல்லேந்திராய வித்மஹே
மஹா வீராய தீமஹி
தன்னோ கருப்பண்ணசாமி பிரசோதயாத் !

ஓம் நல்லேந்திராய நமஹ
என்ற நாமாவளி சொல்வோம்
நலமுடன் வாழ்வோம்.
எதுமலையான்

எதற்கும் மலையான் !

எதற்கும் அலையான் !
 
 
 
 
Best view in IE 6 and Above 1024 X 768 Resolution